Arenas Prat
Advocats Barcelona
www.arenasprat.com


DRET CIVIL


Arrendaments Urbans: desnonaments per expiració del termini, impagament de rendes, reclamació d´obres, contractes de lloguer d´habitatge o local.

Contractes civils (arres, senyal, compravenda, lloguer, préstecs).

Propietat Horitzontal.

Declaracions de domini.

Divisió de cosa comuna.

Execucions hipotecàries, Embargaments.

Reclamacions de quantitat (extrajudicials o judicials).

Judicis Canviaris (reclamació de pagament de xecs, pagarés, lletres de canvi).

Responsabilitat Civil (accidents de trànsit, etc.).
Negligències mèdiques.

Advocats Barcelona

c/ Soledat, 9 | 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) | Tel. 936 537 639 | Mòbil 678 563 107

Realizada por Thesauro    -     buscadorprofesional.com/arenasprat-advocats