Arenas Prat
Advocats Barcelona
www.arenasprat.com

DRET CONCURSAL


Una formació continuada en aquesta matèria ens permet donar un servei eficaç i exclusiu a les empreses que l'actual situació econòmica ha portat a la fallida, ajudant a la reestructuració de la mateixa amb la finalitat de continuació d'ella o per fer un tancament ajustat amb la finalitat que no es responsabilitzi l'òrgan d'administració de la societat dels deutes socials i amb pèrdua del seu patrimoni personal.

Des del despatx pretenem donar dintre del marc d'un servei integral i multidisciplinari la màxima garantia als resultats amb un estudi previ i important de la situació econòmica de l'empresa. La cooperació constant i presa de decisions entre advocat i economista son essencials per garantir les finalitats protegides.

 

Advocats Barcelona

c/ Soledat, 9 | 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) | Tel. 936 537 639 | Mòbil 678 563 107

Realizada por Thesauro    -     buscadorprofesional.com/arenasprat-advocats